V roce 2019 si vás dovolujeme pozvat

na tyto pochody pořádané KČT Havlíček:


29.-31.3.  Jarní Vysočinou  (39. ročník)


8.5.  Po stopách pátera Josefa Toufara do středu ČR  (9. ročník)


22.6.  Chotěbořské putování  (11. ročník)Informace o našich pochodech budeme průběžně doplňovat.
Podrobné propozice budou k dispozici nejpozději v listopadu.